LISAs ungdomsstipendium

Stipendierna delas ut av LISA och avser prestationer under föregående år.

1990 Stefan Wittenström
1992 Linjens juniorlag
1993 Georg Westin
1994 Adam Larsson
1995 Adam Larsson
1996 Adam Larsson
1997 Georg Westin
1999 Fredrik Jacobsson
2000 Linjens ungdomslag
2002 Christian Löfstedt
2003 Malin Jacobsson
2004
Malin Jacobsson
2005
Malin Jacobsson , Camilla Lövström
2006
Joel Andersson
2007
Malin Jacobsson
2008
Joel Andersson, Malin Jacobsson
2009
Joel Andersson
2010
Joel Andersson
2011
Elisabeth Brandt
2012
Anders Brandt
2013
Elisabeth Brandt
2014
Elisabeth Brandt


LISAs ledarkanna
2004
Berne Persson